Til hovedinnhold
Norsk English

Bølgeenergi

Forskning på bølgeenergi bidrar til å utnytte bølgeenergi til å generere elektrisitet eller til andre nytteformål. SINTEF har ekspertise innen flere fagområder som er viktige for bølgeenergi.

Kontaktperson

Nåværende geopolitisk situasjon og energimarked krever at Europa drastisk akselerer overgangen til ren energi og øker energiuavhengigheten fra upålitelige leverandører og fossile brensler (REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy, European Commission, March 2022). Videre har "European Green Deal" satt som mål om netto null utslipp av klimagasser innen 2050.

Bølgeenergi kan potensielt være et betydelig bidrag for å nå dette målet. Bølgeenergi estimeres som en verdensomspennende ressurs på 29 500 TWh/årlig, noe som er tre ganger så mye som den totale energien som produseres i EU. Til tross for potensialet er det flere utfordringer som må løses før bølgeenergi kan ta en naturlig plass i energimarkedet. Bølgeenergisektoren har enda ikke konvergert til et sett med løsninger som er robuste nok og gir gode resultater i det krevende havmiljøet, over til et nivå som er konkurransedyktig med andre fornybare energikilder.

SINTEF arbeider aktivt for full realisering av bølgeenergipotensialet og utviklingen av relaterte forskningsområder. Vi tilbyr konsulenttjenester til investorer og entreprenører i de første fasene av utviklingen. Vi tar del i forskningsinitiativer og støtter søknader til regional, nasjonal og europeisk finansiering. I tillegg utfører vi verifikasjons-, validerings- og kvalifikasjonsstudier av konsepter.

SINTEF jobber innen disse fagområdene:

  1. Ressursvurdering av bølgeenergi
  2. Numerisk modellering og simulering
  3. Modelltester i våre topp moderne laboratorier (skipsmodelltanken og havbassenget)

Utforsk fagområdene