Til hovedinnhold

Miljø, kvalitet og matvaretrygghet

Miljø, kvalitet og matvaretrygghet

Skjerpede kundekrav og myndighetskrav gjør det nødvendig for aktørene i bransjen å arbeide systematisk for å sikre at kravene blir holdt. Vi kan bistå på en rekke områder:
  • Miljøledelses- og kvalitetssikringssystemer
  • Systemrevisjoner; miljø, kvalitet, private standarder
  • Støtte ved sertifisering
  • Rådgivning matvaretrygghet, sporbarhet
  • Rådgivning ansvarlig oppdrett og fiskeri
  • Rømming av oppdrettsfisk, rømmingssikring
Seniorforsker
457 92 572