Til hovedinnhold

Yngel- og planktonteknologi

Yngel- og planktonteknologi

Faggruppen arbeider med ny teknologi innen marin yngelproduksjon og planktondyrking. I tillegg er det stort fokus på marin bioteknologi innen mikroalger.
  • Produksjon og salg av plankton (mikroalger, rotatorier, copepoder)
  • Levendefôrkurs
  • DNA identifisering av rotatorier
  • Kontrollerte startforingsforsøk
  • Kjemiske og biokjemiske analyser

Lenker

Forskningssjef
971 47 906