Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter marin yngel- og planktonteknologi

Marin yngel- og planktonteknologi skal utvikle et tverrfaglig samarbeid innen forskning og høyere utdanning om dynamiske biologiske, økologiske og teknologiske prosesser og mekanismer innen kultivering og utnyttelse av planktoniske organismer.

Kontaktperson

Idéen bak Geminisenteret "Marin yngel- og planktonteknologi" ved NTNU og SINTEF Ocean er å utvikle et tverrfaglig samarbeid innen forskning og høyere utdanning om dynamiske biologiske, økologiske og teknologiske prosesser og mekanismer innen kultivering og utnyttelse av planktoniske organismer.

NTNU og SINTEF har siden 1986 samarbeidet om marin yngel- og planktonteknologi gjennom forskning i felles prosjekter og felles master-/dr. grads-veiledning. Vi ønsker gjennom etablering av dette Geminisenteret å utvide samarbeidet til å omfatte utvikling av neste generasjons yngel- og planktonproduksjonsteknologi og kartlegging av de muligheter dette kan bidra til industrielt. Dette krever et utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom biologiske og teknologiske disipliner. Senterets sentrale oppgave er å bidra til å bygge og videreutvikle robuste fagmiljø med høy kvalitet, og å legge forholdene til rette for at de lokale miljøer sammen kan gripe og realisere muligheter som gir merverdi for totalmiljøet.

Følgende institutter og avdelinger er med i Geminisenteret:
Institutt for biologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU
Institutt for bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU
Institutt for teknisk kybernetikk, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU
Institutt for vann- og miljøteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Institutt for marin teknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Avdeling for Marin Ressursteknologi, SINTEF Fiskeri og havbruk
Avdeling for Havbruksteknologi, SINTEF Fiskeri og havbruk
Avdeling for Prosessteknologi, SINTEF Fiskeri og havbruk

Senterets hjemmeside