Til hovedinnhold
Norsk English

Optimering i motstandsdyktighet og beredskapsledelse

Innbyggere i samfunnet kan bli utsatt for, eller berørt av, en nødsituasjon – alt fra individuelle situasjoner til katastrofer som truer menneskeliv, infrastruktur og miljøet i stor skala. Med vår forskning innen optimering arbeider vi med å forbedre motstandsdyktigheten mot slike trusler.

Kontaktperson

Ved hjelp av optimeringsmetoder styrker vi beredskapen, øker evnen til å håndtere hendelser og gir støtte for å komme seg videre i ettertid.

Operasjonsanalyse, eller operations research på engelsk, handler om å bruke optimeringsmetoder til å analysere et praktisk problem for å kunne ta bedre avgjørelser. Helt fra starten har beredskap og nødetater stått sentralt i dette fagfeltet.

Blant annet har optimeringsmetoder blitt brukt til å forbedre tjenesten til akuttmedisinske tjenester, brannmenn og politistyrker. Vi kan, for eksempel, gi beslutningsstøtte for å forbedre utnyttelsen av beredskapsressurser, forkorte responstiden eller øke situasjonsbevisstheten.

Vi kan også løse logistikkutfordringer, som distribusjon av verneutstyr, avlastningsvarer, medisiner og vaksiner. Disse metodene har også blitt brukt for å håndtere nødsituasjoner i et industrielt miljø, som innebar planlegging og optimering av et beredskapssystem for transport av offshorepersonell.