Til hovedinnhold
Norsk English

Helikoptersikkerhet

SINTEF har gjennomført en serie større sikkerhetsstudier for helikoptertransport på norsk sokkel. Studiene er initiert av oljeselskapene, men også helikopterselskaper, fagforeninger, myndigheter og tjenesteleverandører bidrar til studiene. Målet med studiene er å bidra til at norsk sokkel fremdeles er blant de ledende innenfor helikoptersikkerhet.

Kontaktperson

Helikoptersikkerhetsstudie 4 (HSS-4) er nå levert:
Norsk rapport
Engelsk rapport
Presentasjon av HSS-4

Disse nettsidene vil bli videreutviklet til å inneholde tidligere studier og andre ressurser knyttet til helikoptersikkerhet. Dette inkluderer en tilgjengeliggjøring av HSS-4-rapporten som en interaktiv nettløsning.