Til hovedinnhold

Grunne boringer database

Grunne boringer database

Fra 1982 til 1993, kartla IKU (Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser, nå SINTEF Petroleum) deler av den norske kontinentalsokkelen ved hjelp av en kombinasjon av grunn, høyoppløselig seismikk og grunn (maks 580 m) stratigrafisk boring (diamantkjerneboring).

Rapporter og data er tilgjengelig for salg.

982 86 647