Til hovedinnhold
Norsk English

Tørking

Tørking er en av de eldste og mest brukte prosessene i menneskehetens historie og gjør det for eksempel mulig å lagre mat over lengre perioder.

Kontaktperson

Hovedgrunnen til å tørke er å forlenge holdbarheten til et produkt og stabilisere ingredienser med høy kvalitet. De fleste av matproduktene våre som finnes i dagligvarebutikker, er tørket i en eller annen form.

Fra et termodynamisk synspunkt er tørking en termisk prosess der væske fjernes fra en fast struktur gjennom en faseendring. Faseendringen eller fordampningen av vann skjer på grunn av en trykkgradient mellom produktet og tørkemidlet. Den nødvendige energien for denne prosessen leveres av det samme tørkemidlet. Omtrent 85% av alle tørrsystemer bruker luft som tørkemiddel, men det er også mulig å tørke med overopphetet damp eller under vakuum (frysetørking).

 

Vi arbeider innenfor disse områdene:

Tørking er en kombinert varme- og massetransportprosess, og vår FoU fokuserer på:

 • Evaluering av produktkvalitet under ulike tørkeforhold
 • Optimalisering av tørkeprosessen med tanke på energireduksjon
 • Energiutvinning ved hjelp av varmepumper
 • Avansert prosesskontroll og forbedring ved bruk av moderne sensorteknologi
 • Spesialiserte tørkekonsepter:
  • Overoppvarmet damptørking
  • Hurtigpulstørking
  • Varmlufttørking
  • Vakuumfrysetørking

Typiske prosjekter for oss inkluderer:

 • Kontraktsforskning for industrien
 • Kompetansebyggingsprosjekter
 • Samarbeid med industrien, for eksempel - Drymeat 
 • Samarbeid med internasjonale eksperter, for eksempel
 • Demonstrasjonsaktiviteter, for eksempel varmepumpetørking - DryF 
 • Bærekraftighet i tørkeprosesser

De metodene vi bruker inkluderer:

 • Kontrollerte semi-industrielle tørketester i vårt SINTEF-laboratorium
 • Simulering og modellering av varme- og massetransportfenomener
 • Analyse av forhåndsdefinert produktkvalitet, også i samarbeid med eksterne institutter
 • Konseptvurdering for tørkeeffektivitet
 • Evaluering av nye konsepter for energiutvinning og prosessintegrering
 • Testing og evaluering av nye tørkesystemer

Hvorfor velge SINTEF?

Vi kjenner kanskje ikke til eller har tørket produktet ditt ennå, men vi vet hvordan man tørker - det er "bare" varme- og massetransport! Vi har en solid teoretisk bakgrunn, mange års erfaring med ulike produkter og et topp moderne tørkingslaboratorium. Dette gjør at vi ikke bare kan tørke nesten ethvert produkt, men også gjøre det med hensyn til produktkvalitet og prosessbærekraftighet.

Hvem gjør vi dette for?

Våre typiske kunder kommer fra mat- eller fôrindustrien og har allerede erfaring med tørking av et bestemt produkt. Sammen evaluerer vi deretter hvordan vi kan tørke raskere, bedre og mer bærekraftig.


Les mer om tørking av næringsmidler