Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidshelse

I SINTEF forsker vi på sammenhengen mellom ulike arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for helse. Dette kan være hvordan fysisk arbeidsmiljøeksponering påvirker oss til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende tiltak som kan øke trivsel og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet.

Arbeid er en stor del av de fleste voksnes liv og kan påvirke vår helse positivt og negativt.  Arbeidshelse tar i betraktning alle aspekter som påvirker arbeidstakernes helse, herunder risiko for sykdom og skade i arbeidsmiljøet, sosiale og individuelle faktorer og tilgang til helsetjenester. Arbeidshelse er nært knyttet til utvikling av folkehelse- og helsesystemer, og SINTEF forsker på dette ut fra et individ- og organisatorisk perspektiv.  

Vårt fokus er på forebygging og helsefremming gjennom brukermedvirkning, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.  Vi samarbeider med industri og offentlig sektor for å utvikle teknologi for fremtidens arbeidsliv. 

Prosjektene våre favner bredt. Søk i prosjektene våre 

Kontaktpersoner: 

Utforsk fagområdene