Til hovedinnhold
Norsk English

Optimering i helsevesenet

En av de grunnleggende utfordringene i helsevesenet er å utnytte dyre ressurser, samtidig som kvaliteten på omsorgen blir bedre eller opprettholdt. Gjennom vår forskning innen optimering kan vi blant annet bidra til å utvikle verktøy som gjør det lettere å planlegge og lede i helsesektoren.

Kontaktperson

Behovet for slike beslutningsstøtteverktøy vil øke i takt med at helsevesenets utfordringer vil øke ytterligere i årene som kommer. Myndighetene streber etter å redusere de totale kostnadene for helsetjenester, mens både den eldre delen av befolkningen og etterspørselen etter fleksible tjenester vokser.

Kvantitativ beslutningsteknologi kan gi viktig støtte for planlegging og beslutningstaking på alle nivåer, alt fra strategisk ledelse til operativ, daglig aktivitetsplanlegging. Selv om de er mye brukt i industrien, er slike verktøy ennå ikke mye brukt i helsesektoren.

Moderne sykehus er kompliserte organisasjoner, med svært sammenkoblede og komplekse planleggingsproblemer. Dette, sammen med variasjoner mellom sykehus, gjør utviklingen av beslutningsstøtteverktøy for planlegging og ledelse til en utfordrende oppgave.

Vår forskning innenfor optimeringsmetoder har som mål å bidra til utvikling av slike verktøy. Vår forskning utføres gjennom en rekke prosjekter, og spenner fra akademisk til anvendt industriell forskning.