Til hovedinnhold
Norsk English

Atle Riise

Seniorforsker

Atle er seniorforsker i SINTEF Digital's faggruppe "Optimering". Han har bred kompetanse, inkludert både forskning på modeller og algoritmer, programvareutvikling, prosjektetablering og prosjektledelse. Han har også tidligere ledet faggruppa.

Utdanning

Atle har hovedfag i teoretisk fysikk, og doktorgrad i anvendt matematikk (optimering), begge fra Universitetet i Oslo.

Kompetanse og fagområder

Atles forsker innen matematisk optimering, dekomponeringsmetoder, "constraint programming", "matheuristics", samt forskjellige former for meta-heuristikker.
Industrielle anvendelser for denne forskningen har i hovedsak vært innenfor energidistribusjon, helselogistikk, transport og landbruk.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/atle-riise-963889a

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Atle-Riise

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6950-3277

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo