Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjonslogistikk

Produksjonslogistikk har et spesielt fokus på omforming av produkter, og hvordan dette kan skje nøyaktig etter kundenes behov og på en mest mulig effektiv måte.

Kontaktperson

Omformingen av produktene kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Slik vil alle ledd i en verdikjede av bedrifter som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk. Sentrale nøkkelord er effektiv produksjonsplanlegging og -styring, materialhåndtering, og layout og flyt.

Fagmiljø