Til hovedinnhold
Norsk English

Optimering i maritim transport

I SINTEF kan vi – ved hjelp av optimering – effektivisere skipsfrakt av store mengder gods. De høye økonomiske og miljømessige kostnadene ved å drive fartøy gjør at selv små effektivitetsgevinster kan bety store besparelser.

Kontaktperson

Maritim inventar-ruting betyr å planlegge for skipstransport av gods i store mengder mellom havner, hvor varene produseres og forbrukes. Samtidig unngår man lagerbeholdninger og overlagring i havnene. Kombinasjonen av fartøysruting og lagerstyring, og koblingen som oppstår mellom fartøy som besøker samme lager, gjør lagerruting til en svært kompleks oppgave.

Sammenlignet med veibasert transport har maritime operasjoner flere egenskaper som gjør integrasjon av lagerstyring og ruting relevant.

Kvantitetene som transporteres er store, både når det gjelder fartøykapasitet og lagerkapasitet ved produksjons- og forbruksanlegg. I tillegg er reisetidene mellom anleggene betydelige. Dette fører til et planleggingsproblem der rutebeslutninger har stor innvirkning på lagernivåene, og omvendt. Ytterligere komplikasjoner kan oppstå på grunn av begrensninger på grunn av dypgang, samt krav til oppbevaring og rengjøring på ulike produkter om bord.