Til hovedinnhold
Norsk English

Optimering innen mobilitet

Total innlandsgodstransport i EU-28 ble estimert til å være 2 100 milliarder tonnkilometer (tkm) i 2012. Tre fjerdedeler av denne frakten ble fraktet over veier. Besparelser på noen få prosent gjennom optimeringsbaserte planleggingsverktøy gir store fordeler for økonomi og miljø.

Kontaktperson

Det første bruksområdet for transportoptimering som ble studert ved SINTEF var veibasert godstransport. Siden 1995 har SINTEF utviklet modeller, algoritmer, prototyper og industriell programvare gjennom ulike typer FoU-prosjekter delfinansiert av industrien, Norges forskningsråd, EU-kommisjonen og SINTEF. Resultatene, inkludert den industrielle programvarekomponenten Spider, har blitt kommersialisert gjennom flere system- og tjenesteleverandører.

Spider, som optimaliserer transportplanlegging og kjøretøyruting, er integrert i det nettbaserte distribusjonsplanleggings- og styringssystemet til Distribution Innovation AS. Mange distribusjonsselskaper i Norden bruker løsningen, med en markedsandel på nesten 100 prosent i Norge, 80 prosent i Sverige og 40 prosent i Finland. Rundt 12 000 transportører opererer daglig rutene, som er revidert og optimert ved hjelp av Spider.

Innen taktisk flåtestyring har SINTEF utviklet en programvarekomponent for optimert allokering av busser til kontrakter.

For det nordiske busselskapet Nobina har SINTEF utviklet SINTOpt, en løsning for kombinert skift- og kjøreruteplanlegging. Den implementerte programvaren resulterte i redusert antall skift, færre arbeidstimer og en reduksjon av kjørt distanse. Driftsplanene som skapes, er robuste og følger sjåførens preferanser.