Til hovedinnhold
Norsk English

Digital transformasjon

I SINTEF forsker vi på hvordan virksomheter kan hente ut verdi av digital teknologi og få et konkurransefortrinn gjennom digital transformasjon.

Kontaktperson

Digital teknologi kan grovt sett gi to typer forbedringer: Effektivitet og transformasjon. Når digitale teknologier brukes til å forbedre effektivetet handler det om å levere varer og tjenester fortere, sikrere, billigere, med høyere kvalitet osv enn vi klarte før. Dette er en viktig og vanlig form for digitalisering.

Digital transformasjon er en mer radikal prosess og skjer når virksomheter gjennom digitalisering grunnleggende endrer hvordan den opererer og leverer verdi til kunder og samfunn. Da levere man nye varer og tjenester på helt andre måter enn man gjorde før, man utvikler helt nye måter å tjene penger på (forretningsmodeller) og grunnlaget for endringen er bruk av digital teknologi. Ofte skjer det endringer i verdikjeder og økosystem, ikke bare i enkeltvirksomheter. Hvis vi snakker om digital transformasjon på samfunnsnivå kan vi bruke digitale teknologier som grunnlag for å løse samfunnsutfordringer man ikke klarer å forstå eller løse uten bruk av digitale verktøy. Den grønne transformasjon krever en digital transformasjon i parallell hvor man samler inn og anvender data og digitale teknologier til å skape nye løsninger og nye strukturer. Globalt trenger lav- og middelsinntektsland digitale transformasjoner, men hvordan kan man stimulere til det? 
 
Vår forskning på digital transformasjon er tett knyttet til vår forskning på tema som offentlig sektor, utvikling i kommunal sektor, digitalisering i skolen, transformasjon og bærekraft. Vi arbeider med å utvikle nye forretningsmodeller for virksomheter og verdikjeder i flere prosjekter. Når vi forandrer radikalt gjennom digitale transformasjon vil vi også komme opp i utfordringer.

Eksempelprosjekter:

  • DAVAMS: Send filer, ikke deler
  • ZeroW: Reduksjon av matsvinn
  • Rammeavtale med UD
  • Skolen i en koronatid