Til hovedinnhold
Norsk English

Teknisk sikkerhet

Vi har høy kompetanse på sikkerhetsindikatorer og utvikling av metoder som blant annet er basert på indikatorer. Det er nylig laget en metode hvor en bruker indikatorer for å kartlegge resiliens-nivå til en eller flere kritiske infrastrukturer, noe som kan bruks til risikostyring og risikoanalyse.

Kontaktperson

Barrierer er planlagte tiltak for å gjenvinne kontroll, hindre at definerte fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, eller begrense konsekvenser. Barrierestyring er de aktivitetene som må gjennomføres for å etablere og opprettholde barrierene slik at de til enhver tid kan oppfylle sin tiltenkte funksjon. Vi har en solid faglig forankring i risikoanalyse og sikkerhetsfag, noe som setter oss godt i stand til å synliggjøre sammenhenger mellom utførte risikovurderinger og behovet for barrierer. Med vårt tverrfaglige sikkerhetsmiljø, har vi riktig kompetanse for å forstå det viktige samspillet mellom operasjonelle-, organisatoriske- og tekniske barriereelementer. De senere årene har vi dessuten arbeidet mye med oppfølging av sikkerhetssystemer i drift. Vedlikeholdsstyring er også et av våre fokusområder.

Utforsk fagområdene