Til hovedinnhold
Norsk English

Knut Øien

Seniorforsker

Knut Øien er seniorforsker ved SINTEF Digital i faggruppen sikkerhet og pålitelighet. Han har en PhD i risikokontroll av offshoreinstallasjoner og hatt en postdoktorstilling i risikoanalyse ved NTNU. Han har vært Professor II i en 10-årsperiode ved NTNU. Han har 30 års erfaring med prosjekter, spesielt knyttet til petroleumsindustrien, blant annet innenfor barrierestyring, vedlikeholdsstyring og risikovurderinger.

Utdanning

Ingeniør, maskinlinjen, Narvik Ingeniørhøyskole
Sivilingeniør, maskinlinjen, NTH
PhD, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
Postdoktor, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Kompetanse og fagområder

Risikostyring, risikoanalyser, risikoindikatorer, risikokontrollmetoder, beredskapsanalyser, resiliensvurderinger, resiliensindikatorer, pålitelighetsanalyser, menneskelig pålitelighetsanalyser, organisatoriske faktorer, ekspertvurderinger, barrierestyring, vedlikeholdsstyring, funksjonell sikkerhet og cybersikkerhet.

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim