Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse handler om forbedring av sikkerhetskultur, arbeidsprosesser, utvikling av verktøy og beslutningsprosesser i offentlig og private virksomheter for å øke verdiskapning ved å unngå tap av verdier.

SINTEF bidrar med fagkunnskap og metodeutvikling med fokus på områdene sikkerhets- og kvalitetsledelse.

Vårt arbeide tar utgangspunkt i forskning og er i stor grad basert på kunnskap om at organisasjonskultur, menneskelig interaksjon og brukermedvirkning er kritiske faktorer i arbeidet med å forbedre sikkerhet og kvalitet. Som følge av dette kreves kunnskap om hvordan man skal drive sikkerhets- og kvalitetsarbeid, og ikke minst hvordan man kan jobbe "smartere sammen".

Vi mener at gode og feilfrie produkter er et resultat av gode arbeidsprosesser. Vi fokuserer derfor på å utvikle gode arbeidsprosesser og å forebygge kvalitetsproblemer fremfor å sikre selve sluttproduktet.

Vi mener at følgende faktorer er viktige:

  • Langsiktige mål med kunden/brukeren i fokus
  • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser
  • Arbeidstakermedvirkning i arbeids- og utviklingsprosessene
  • Kontinuerlig læring i et kreativt miljø
  • Nytenking

Virksomheter opplever en stadig mer kompleks hverdag med endrede krav, behov og forventninger. Dette krever mer robuste organisasjoner som har evne til å:

  • Takle uforutsette utfordringer og/eller hendelser
  • Ta riktige beslutninger rask
  • Gjennomføre nødvendige operasjoner og endringer

Fagmiljø

Utforsk fagområdene