Til hovedinnhold
Norsk English

Optimering i bygninger og infrastruktur

Byggebransjen er en betydelig kilde til CO2-utslipp og en sentral økonomisk aktivitet i samfunnet. Optimering kan hjelpe sektoren gjennom den grønne omstillingen, og kraftig forbedre ressurseffektiviteten samtidig som aktørenes andre interesser blir ivaretatt.

Kontaktperson

I dag utnytter ikke bygg- og anleggssektoren fullt ut potensialet i digitalisering og beslutningsstøtte, som forbedrer effektiviteten. Manglende effektivitet sløser med blant annet tid, materialer, CO2 og plass i byene.

I SINTEF ser vi potensial i hvert steg i kjeden, fra arkitektur og forprosjektering til bygging, logistikk og vedlikehold.

I prosjektene våre arbeider vi med bedre materialbruk i bygninger, mer effektiv massetransport for anleggsplasser og med beslutningsstøtte for arkitekter og utviklere som planlegger et område.

Prosjekter