Til hovedinnhold
Norsk English

Kraftmarkedet

På kraftbørsen Nord Pool beregnes daglig kraftpriser for hver enkelt time i ulike områder.

Kontaktperson

Gjennom Nordel har de systemansvarlige i Norden et tett samarbeid, og det eksisterer et felles marked for balansetjenester i driftstimen.

Det er utviklet ulike markedsmodeller for dette markedet basert på en fysisk beskrivelse av produksjon, transmisjon og forbruk, samt kostnader. Modellene utnytter produksjonsplanleggingskompetansen sammen med kompetanse om drift av termiske kraftverk, vindkraftverk, transmisjonssystemet og forbrukets egenskaper.I et velfungerende elektrisitetsmarked blir elektrisiteten produsert og utnyttet på best mulig måte. En kan derfor analysere slike markeder ved hjelp av optimaliseringsmodeller. Den mest kjente markedsmodellen utviklet av SINTEF er Samkjøringsmodellen. Modellen finner en optimal strategi for vannkraften basert på stokastisk og dynamisk programmering.

Utforsk fagområdene