Til hovedinnhold
Norsk English

Logistikk- og transportløsninger for havvind

SINTEF Ocean har over flere år utviklet optimeringsmodeller for maritim logistikk relatert til havvind. Noen av modellene er videreutviklet til beslutningsstøtteverktøy for å hjelpe industriaktører med å velge og utvikle de mest lovende logistikkløsningene.

Kontaktperson

Utviklingen av store havvindsparker langt fra land er utfordrende og innebærer komplekse logistikk og omfattende planleggingsaktiviteter. Både installasjonsfasen og drifts- og vedlikeholdsfasen krever beslutningsstøtte basert på en mengde mulige valg. Analytiske beslutningsstøtteverktøy er nødvendige for å sikre at alle relevante aspekter har blitt inkludert og at de mest kostnadseffektive og risikoreduserende mulighetene er undersøkt og optimalisert.

Våre verktøy er basert på matematiske formuleringer av beslutningsproblemene og bruker komplekse og effektive analytiske metoder fra operasjonsanalyse for å finne optimale løsninger i henhold til brukerens definerte mål.

VI jobber innenfor følgende forskningsområder:

 • Avanserte analyser av logistikksystemer for installasjons- og operasjonsfasene ved utvikling av havvindsparker
 • Optimalisering av flåtestørrelse og -sammensetning for installasjons- og operasjonsfasene ved utvikling av havvindsparker
 • Kvalitative vurderinger av fartøysdesign og deres ytelse i det overordnede logistikksystemet
 • Optimalisert planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver og valg av krav til ressurser for gjennomføring av drift og vedlikehold
 • Optimalisering av fartøysruter for vedlikehold

LIVO – LEANWIND Installation Vessel Optimizer

 • Bestemmer optimal fartøysstørrelse og tidsplan for installasjon
 • Minimerer totalkostnad og installasjonstid
 • Tar hensyn til værforhold (vind og bølger)

HOWLOG – Heuristic solver for offshore wind O&M logistic resource optimization

 • Hjelper med valg av de beste kombinasjonene av logistikkressurser og hvordan disse brukes i drift og vedlikehold
 • Stokastisk beskrivelse av værforhold og vedlikeholdsoppgaver

TeCoLog – Technical condition-based logistic planner

 • Kombinerer beslutningsstøttesystem for tilstandsovervåking med flåteoptimalisering for drift og vedlikehold

Prosjekter

 • LEANWIND (2013-2017) Logistic efficiencies and naval architecture for wind installations with novel developments
 • NOWITECH (2009-2017) Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology
 • FAROFF (2012-2013) Far offshore operation and maintenance vessel concept development and optimization
 • INSTALLER (2018-2020) Floating installation concept for offshore wind developments
 • COSMO (2017-) Computer tool for optimization and simulation of marine operations

Utforsk fagområdene