Til hovedinnhold
Norsk English

Fysiologi

Fysiologi er kunnskapen om hvordan kroppen fungerer og tilpasser seg ulike påkjenninger og belastninger. Denne kunnskapen benyttes i vår forskning innen arbeid og helse, ekstreme arbeidsmiljø og utviklingen av smarte og helsefremmende løsninger.

Kontaktperson

Vår ekspertise er innen menneskelig yteevne, helsefremming og forebygging av ulykker, skader og sykdom. Vi jobber også med digitalisering av HMS innen ulike sektorer, med fokus på utvikling og evaluering i et tverrfaglig perspektiv mellom fysiologi og teknologi. Gjennom unike fasiliteter i SINTEFs klimalaboratorium har vi muligheten til å simulere ulike omgivelsesmiljø, både til vanns og til lands. Ved å bruke lett bærbart utstyr kan de fleste målemetoder anvendes både i laboratoriet og ute i felt. Vi gjennomfører også standardisert testing av redningsdrakter, personlige flytemidler og arbeidsbekledning for ekstreme miljø (varme og kulde).

Kontaktpersoner:

Utforsk fagområdene