Til hovedinnhold
Norsk English

Marine operasjoner for installasjon og vedlikehold av vindturbiner til havs

SINTEF tilbyr løsninger for å analysere forskjellige typer marine operasjoner knyttet til havvind. Løsningene består i hovedsak av modellforsøk og numeriske simuleringer.

Kontaktperson

Utviklingen av store parker med vindturbiner til havs er utfordrende og involverer flere installasjons- og vedlikeholdsoperasjoner som er følsomme for vær og vind. Ved å studere slike operasjoner i kontrollerte forsøk i laboratorier eller numeriske beregninger, økes forståelsen av kritiske elementer. Dette er viktig for å utføre operasjonene på en sikker og effektiv måte.

Med våre verktøy utvikler vi løsninger som bidrar til reduserte installasjons- og vedlikeholdskostnader sammen med industrien.

Med våre verktøy utvikler vi løsninger som bidrar til reduserte installasjons- og vedlikeholdskostnader sammen med industrien.

SINTEF har verktøy for numerisk modellering av hydrodynamisk oppførsel av slanke marine konstruksjoner og storvolumkonstruksjoner. Blant annet kan standard koblingselementer for tauing og løfting, vinsjer, kraner, fendere, dempere og ballastsystem modelleres.

Verktøyene brukes til å beregne bevegelser av fartøy og konstruksjoner, samt krefter i liner og koblingselementer. Når vi kjenner begrensninger på bevegelser eller utstyr kan vi bruke de numeriske verktøyene til å bestemme operasjonsgrenser. Visualisering i 3D er også tilgjengelig.

Forskningsområder

  • Installasjonsmetoder for bunnfaste og flytende vindturbiner
  • Analyse og modellforsøk av taueoperasjoner
  • Reparasjons- og utskiftingsmetoder for store komponenter
  • Overføring av personell fra fartøy til vindturbin (walk-to-work)

Prosjekter

Utforsk fagområdene

Laboratorier og programvare

Skipsmodelltanken

Skipsmodelltanken

Hovedaktiviteten ved slepetankene er relatert til undersøkelser av skipenes hydrodynamiske yteevne. Dette omfatter motstand, fremdrift, sjøegenskaper i møtende og følgende sjø, og undersøkelser av retningsstabilitet med frittløpende modeller...

SIMA

SIMA

SIMA arbeidsbenk tilbyr en komplett løsning for simulering og analyse av marine operasjoner og flytesystemer.