Til hovedinnhold
Norsk English

Optimering i finans

SINTEF leverer programvare som daglig brukes av Euronext, tidligere Oslo Børs, for å beregne best mulig oppgjør i det norske finansmarkedet.

Kontaktperson

All handel med verdipapirer, for eksempel aksjer og obligasjoner, registreres i oppgjørssystemet, men utføres ikke umiddelbart. Oppgjøret, det vil si overføring av penger og papirer mellom konti, kjøres hver natt. Her avgjøres det hvilke handler som kan gjennomføres eller ikke. Det kan skje at aktører har gjort flere handler enn det som dekkes av verdipapirene eller pengene på konto. Dermed kan ikke alle handler gjøres opp, og det må bestemmes hvilke handler som skal gjennomføres.

Vår programvare løser dette problemet ved å maksimere den totale verdien av hele oppgjøret, samtidig som vi sikrer at prioritetsreglene blant handler respekteres. Optimeringsmodulen er en hjørnestein i Euronext Oslos oppgjørssystem.

SINTEF utvikler og vedlikeholder også et backup-system som skal brukes i de sjeldne tilfellene hvor hovedsystemet ikke kan beregne en løsning på optimeringsproblemet på grunn av numerisk ustabilitet.

Før introduksjonen av CCP, den sentrale motparten, i det norske markedet, kunne systemet håndtere følgende tall på toppdager:
- 10 000 papirkontoer
- 500 000 transaksjoner
- 50 pengekontoer
- Bruttoverdi 150 milliarder NOK (18,8 milliarder EUR)
- Driftstid: 20 minutter

Etter introduksjonen av en CCP i det norske markedet (2010) er oppgjørsvolumene redusert. På en normal oppgjørssyklus i dag, er tallene:
- 10 000 papirkontoer
- 60 000 – 80 000 transaksjoner
- 50 pengekontoer
- Bruttoverdi 100 milliarder NOK (12,5 milliarder EUR)
- Driftstid: 5 minutter