Til hovedinnhold
Norsk English

Masseprodusert skreddersøm

Med masseprodusert skreddersøm (MSS) er målet å gi alle kunder akkurat det de vil ha! Bedriften skal profittere på at hver kunde har ulike behov, og at alle blir mest fornøyde med sin egen design. Et kundetilpasset produkt tåler litt høyere pris enn et standardprodukt!

Kontaktperson

Løsningsrommet er det bedriften har å tilby som masseprodusert skreddersøm. Alle produkter, farger, funksjoner, tjenester og opplevelser. Løsningsrommet er hele tiden under utvikling, nye ideer kommer til som resultat av kontinuerlig -utvikling og -forbedring. Det vil også endres som følge av innspill fra kundene. 

Valgnavigasjon er å støtte kundene i prosessen med å komme frem til sine favorittløsninger, uten at det blir for komplekst eller overveldende. Kundene skal selv klare å komme frem til sitt produkt, og like prosessen frem til det! Typisk gjøres dette i dag med brukervennlige produktkonfiguratorer. Da unngår bedriften lange samtaler med kunden mens hun tar beslutning. Resultatet av god valgnavigasjon skal være en entydig bestilling, klar for rask produksjon! 

Robuste prosesser og visualisering for å oppnå fleksibilitet og engasjerte ansatte. Nye teknologier gjør det lettere å kommunisere med kunder og å produsere forskjellige produkter. Robust prosessdesign omfatter muligheten til å gjenbruke eller kombinere eksisterende organisatoriske- og verdikjede- ressurser for å oppfylle en strøm av differensierte kundebehov. Det kan oppnås ved fleksibel automatisering, prosessmodularitet og adaptiv menneskelig kapital. 

Integrated value creation er en av måtene å jobbe på i fremtiden, hvor kundenes gode ideer kommer frem og kan bli med i fremtidige utviklingsprosjekt. Kundene har ofte flere og andre ideer enn bedriftene selv har. Få alle med på laget i utvikling av fremtiden! 

SINTEF Teknologiledelse har det fremste fagmiljøet på området i Norge, og har vært aktiv i oppbyggingen av Norwegian Mass Customization Cluster, en bedriftsklynge bestående av 10 gode produsenter på Røros. Noen av Europas beste bedrifter ligger i Norge, og flere av dem evner å la kundene spesifisere sitt produkt. Det oppfordres til å komme på besøk til klyngens bedrifter for å se MSS i praksis og ta det i selvsyn. Dere kan også ta kontakt med SINTEF for diskusjoner om mulighetene for egen bedrift.  

Hør mer om masseprodusert skreddersøm i teknologi-podkasten Smart forklart:

Eksempelprosjekter: CustomR, ARMS, Empower, Scandinavian Heartland, Benefit

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Utforsk fagområdene

Eksempelprosjekter

ARMS

ARMS

Start:
Slutt:

Bærende målsetning for ARMS er å lage fremtidens norske vareproduserende industri. Dette gjøres gjennom å profesjonalisere evnen til å fremstille individuelt spesifiserte produkter til et stort antall kunder.

CustomR

CustomR

Start:

I prosjektet CUSTOMR går de fire Røros-bedriftene Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Flokk videre med å utvikle sin evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt...

Utvalgte publikasjoner