Til hovedinnhold
Norsk English

CustomR

I prosjektet CUSTOMR går de fire Røros-bedriftene Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Flokk videre med å utvikle sin evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt innenfor et definert løsningsrom, mens produksjonen etterstreber tilnærmet lik effektivitet som i tradisjonell masseproduksjon.

Kontaktperson

Foto: Form til fjells/Tom Gustavsen

SINTEF har tidligere samarbeidet i Arena for Masseprodusert Skreddersøm på Røros (ARMS). Vi avdekket her et potensiale ved å integrere funksjoner som valgnavigasjon, ordrehåndtering og produksjonsstyring, slik at dette blir raskere, mer presist og sparer oss for unødvendig arbeid. En viktig utfordring er knyttet til avstanden mellom front-end-funksjoner (kundegrensesnitt, valgnavigasjon og adferdsmønster) og back-end-prosesser (ordre, innkjøp, produksjon). Vi ønsker å fortsette å utvikle framtidas produkter basert på reelle kundevalg og bruksmønster og levere disse på en berikende måte. Vi har behov for nye løsninger for å sette kunden i fokus, redusere vår ressursbruk og yte bedre, bli bedre MSS-utøvere.

Hovedmål

CUSTOMR har som hovedmål å utvikle metoder og verktøy som integrerer kundepreferanser og kundevalg i front-end, med bedriftens interne prosesser, back-end. I dette ligger integrerte løsninger for valgnavigasjon, tilpasning av løsningsrom og visuell fabrikk, som bidrar til kundeopplevelser og økt effektivitet i produksjonssystemet. Det inkluderer samarbeid mellom bedriftene og utvikling av en generell roadmap for å lykkes med en slik integrasjon. Gjennom økt kundeinnsikt og bedre styringssystemer vil vi styrke vår evne til å realisere MSS, og bidra til å løfte norsk vareproduserende industri.

Delmål

  1. Veileder for valgnavigasjon
  2. Metoder og verktøy for utvikling av løsningsrom
  3. Konsept for visuell fabrikk
  4. Modell for nettverksbasert MSS
  5. Roadmap for integrert MSS

Les mer om industrimiljøet på Røros.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2016