Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsmiljø og partssamarbeid

Norge har mer enn 2,7 millioner arbeidstakere. Hvordan har de det på jobben?

Kontaktperson

I SINTEF har vi forsket på arbeidsmiljø og partssamarbeid siden 1960-tallet og samarbeidsforsøkene mellom LO og NAF. Den gang var idéen at et godt og utviklende arbeidsmiljø hvor folk trives er et arbeidsmiljø som er også er produktivt. Denne idéen om at et godt arbeidsmiljø og produktivitet henger sammen er stadig bærende for vår forskning, men vi har utvidet forskningen til å omfatte mer enn industribedrifter. I dag er vi også spesielt opptatt av hvordan digitale teknologier påvirker arbeidslivet, som Digital forsterket arbeid, Digital transformasjon, stress, fleksibilitet overvåking og informasjonstilgang for arbeidstaker.

Medvirkning, partssamarbeid og den norske modellen er annen bærebjelke i vår forskning. Et sentralt prinsipp i vår forskning er idéen om at medvirkning skaper produktivitet og kvalitet på varer og tjenester. Hvordan skal vi oppnå reell medvirking på et fornuftig nivå? Hvordan kan partene i arbeidslivet samarbeide både på lokalt og sentralt nivå? Om arbeidsmiljø så vel som innovasjon og produktivitet? Hvilke muligheter for utvikling ligger i at norsk arbeidsliv i dag har ansvarskompetente medarbeidere som er selvstendige og handlekraftige stilt overfor nye uventede utfordringer? Hvordan kan norsk arbeidsliv nyttiggjøre seg arbeidstakerenes digitale kompetanse?