Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon i helsesektoren

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer, med økte behov og forventninger, høyere krav til innhold og kvalitet og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette vil kreve en mer fornuftig og effektiv bruk av ressursene, nye teknologiske løsninger og høy kvalitet på tjenestene. Innovasjon vil være en viktig del av samfunnets håndtering av disse utfordringene.

Kontaktperson

Innovasjon i helsesektoren er en del av SINTEFs strategi for forskning og innovasjon innenfor helse og velferd. Målet vårt er å bidra til kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse. Aktivitetene våre dekker hele pasientløpet, fra forebygging, via behandling til egenmestring, oppfølging og rehabilitering.SINTEF har ledende fagmiljøer innenfor velferdsteknologi, kommunikasjonsteknologi, medisinsk teknologi og helseøkonomi. Vi har tett samarbeid med viktige forskningsmiljøer i Norge og i andre land.idévurdering

Fagmiljø

Utforsk fagområdene