Til hovedinnhold
Norsk English

Produkt- og tjenesteledelse

I en verden preget av raske endringer i forhold til marked, teknologi, behov og kontekstuelle forhold, er man i stadig større grad avhengig av å utvikle industrielle løsninger som fanger, tilpasser og utnytter seg av endringer. Dette krever at man parallelt med effektive produksjonsprosesser må ha teknologi, metodikker og verktøy for å kunne jobbe med utviklings- og forbedringsarbeid understøttet av arbeidsmåter og kultur som fremmer effektivitet og konkurransekraft gjennom forbedring og innovasjon knyttet til nye produkter og tjenester.

Kontaktperson

SINTEF har gjennom en rekke prosjekter utviklet kompetanse innen:

Livssyklusdesign adresserer hvordan man tilpasser produkt og tjenester i forhold til produktets ulike livsfaser, enten dette er i konseptualisering/design/produksjon/leveranse-faser, bruksfaser eller i sluttfasen av et produkt/tjeneste sitt liv. Livsyklusdesign knytter også de øvrige felt sammen og sikrer at man både kan beholde og skape ytterligere konkurransekraft og effektivitet for norsk industri.
Kontaktperson: Bjørnar Henriksen

Smarte produkter, prosesser og tjenester adresserer hvordan man utnytter teknologi kommersielt for å utvikle produkter, prosesser og tjenester støttet av sensorer, datafangst, håndtering og analyse av tilgjengelig data som gjør at man i størst mulig grad automatisk får tilgang på design-, bruks- og prosesskritisk informasjon. Dette sikrer utvikling av neste generasjon produkter og tjenester for bedriften, samt muliggjør nye tjenester knyttet til selve bruksfasen. Forbedring og utvikling av bedriftens prosesser basert på fakta og riktige prioriteringer understøttes også av dette feltet.
Kontaktperson: Carl Christian Røstad

Dynamiske produkt- og tjenestekonfigurasjoner adresser hvordan man gjennom ulike data og kunnskapskilder på en effektiv måte evner å tilpasse/endre produkter og tjenester avhengig av behov og reelle bruksmønster. Modularisering i forhold til produkt, men også tjenester, prosesser, dokumentasjon inngår også i dette feltet på samme måte som muligheter for opp-, ned- og sidegraderinger i konfigurasjoner som øker bedriftens inngrep i selve bruksfasen med kunden og muliggjør en forlengelse av bedriftens inngrep med kunde.
Kontaktperson: Carl Christian Røstad

Forretningsmodeller adresserer hvordan man effektivt kan identifisere og utvikle ønskede forretningseffekter inn i utvikling, produksjon og bruk av produkter og tjenester. Dette er et sentralt område som sikrer riktig ressursfokus for organisasjonen i forbindelse med forbedring, utvikling og utnyttelse av bedriftsinterne ressurser.
Kontaktperson: Bjørnar Henriksen


Eksempelprosjekter: LINCOLN, LIP, HSP, Innovativ kraft, BOMA, Marin Plattform, RIT, RADDIS, Highseas, Mobile Marine, PROMISE, ECOboat MOL

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Eksempelprosjekter

RIT – Robust Industriell Transformasjon

Start:
Slutt:

RIT skal utvikle en nyskapende faktabasert designmodell og løsninger som kombinerer operative data med simulering og lean faktabasert design som støtter utvikling av nye båtkonsepter.

Marin Plattform

Marin Plattform

Start:
Slutt:

Prosjektet Marin Plattform sitt hovedmål er å skape robuste og effektive utviklingsprosesser for komplekse høykostnadsprodukter. Dette er utviklingsprosesser som kombinerer høy innovasjonstakt med produksjonseffektivitet og fleksibel kundetilpasning...

ECO-boat MOL

ECO-boat MOL

Start:
Slutt:

ECO-boat MOL skal utvikle ressurseffektiv, miljøvennlig produksjon i verdikjeden av fritidsbåter.