Til hovedinnhold
Norsk English

ECO-boat MOL

ECO-boat MOL skal utvikle ressurseffektiv, miljøvennlig produksjon i verdikjeden av fritidsbåter.

Kontaktperson

Mål

Erverve ny kunnskap og utvikle nye teknikker for effektivisering og kvalitetsforbedring av produksjon av fritidsbåt relatert til grensesnitt og sammenføyninger.

Delmål

 • Utrede hvilke toleranser som dagens Ertec produkter og fritidsbåter oppnår i produksjon.
 • Utvikle nye montasjeteknikker relatert til sammenføyninger som effektiviserer produksjon.
 • Utvikle testmaskin for komponenter og kunnskap om belastninger som blir påført en fritidsbåt i bruk.
 • Utvikle produksjonsteknikker som forbedrer toleranser og grensesnitt for produkter for fritidsbåt
 • Utarbeide designhåndbok for designere og ingeniører innenfor de aktuelle tema
 • Implementere nyervervet kunnskap hos Ertec og kunder for effektivisering og kvalitets forbedring av delprodukter og båter.

Resultat

Resultatet av prosjektet kan deles i 3 kategorier:

 1. Kunnskap og kompetanse
 2. Nye metoder og prosesser relatert til produksjon
 3. Eksisterende produkter produsert billigere med høyere kvalitet og nye produkter utviklet raskere og med høyere kvalitet.

Kunde- og markedsdata

Rapportering fra service

Automatisk datafangst

Effektiv innsamling av kunde- og markedsdata om båtbruken, og løsninger for primær- og sekundærdata.

Systemer for løpende innrapportering fra verksted og service om bruk knyttet til løsninger og kvalitetskrav.

Sensorikk som automatisk logger data for designvalg knyttet til dimensjonering og styrke.

 

Prosjektpartnere

 • ERTEC AS er den ledende leverandøren i Skandinavia av produkter i aluminium, glass og syrefast stål til båter. ERTEC AS ble etablert høsten 1984 og har båtindustrien i Nord-Europa som sitt hovedmarked. Gjennom oppkjøp og etablering blir kompetanse og tradisjoner fra tidligere bedrifter som Golar Aluminium, Colt Industrier, Ole Jensen Mekaniske Verksted i Tvedestrand og N C Bjerg I Danmark videreutviklet i ERTEC AS.
 • SINTEF (prosjektleder) har et særlig ansvar for analyse, prosessdesign og applikasjonsutvikling, innen kunnskapsoverføring, produktutvikling og produksjon, basert på MOL-kunnskap.
 • Universitetet i Agder bidrar med sin kompetanse innen trådløse nettverk, applikasjonsutvikling og spesielt hvordan benytte trådløse sensornett teknologier
 • Inventas er et FoU-selskap med nær kobling til fritidsbåtbransjen og vil i prosjektet ivareta oppgaver hovedsaklig innen produktutvikling, konstruksjon og styrkeberegning.
 • VIKNES AS er båtprodusendt og tilbyr en komplett serie av båter fra 25 til 38 fot. Blant deres modeller finnes båter for en hver smak og bruksområde. Viknes er stolt av å håndtere alle faser av utviklingen innomhus. Alt fra konstruksjon og design til formbygging og produksjon tas hånd om av deres dyktige medarbeidere. På denne måten er vår erfaring din trygghet!
 • MARTEX

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2015

ECO-boat MOL ledes av SINTEF og finansieres av Innovasjon Norge og Arena Fritidsbåt. Prosjektet har en totalramme på 18,5 MNOK, hvorav 7 MNOK fra fra Forskningsrådet.