Til hovedinnhold
Norsk English

Live Innovation Preformance

Vi skal være i stand til å produsere noe om 2 år som vi i dag ikke vet hva er!

Kontaktperson

Bedre kobling drift – utvikling

Innovasjonen i LIP handler om nye samhandlingsmekanismer for forbedringsarbeid, innovasjon og drift i små og mellomstore bedrifter (SMB) basert på:

 • Intelligente produkter som muliggjører for effektiv produksjonsstyring og innovasjon
 • Muliggjørende teknologier for integrasjon og oppfølging av produksjon (drift) og utviklingsprosjekter (innovasjon)
 • Nye prosesser og modeller for integrasjon


 

Hvordan få dette til?

 • Utvikling av prosesser, og samhandlingsmodeller som sikrer en effektiv ressursutnytting totalt
 • Optimalt tilfang av kunnskap til innovasjonsprosesser fra interne og eksterne kilder. Dette skal skje gjennom utvikling av en felles teknologiplattform.
 • Applikasjon med tilpassede brukergrensesnitt som automatisk gir kritisk informasjon til utviklingsarbeid, samtidig som den bidrar til forenkling i "hverdagen" gjennom en strukturering av arbeidsprosesser.
 • "Produkt- embedded" teknologiplattform for som gir produkt- og bruksdata over hele produktets livssyklus.
 • Utvikling av løsninger for Automatisk prosessovervåkning og kvaliteskontroll i produksjon gjennom digitale verktøy.

Bedriftscase som nøkkelen

 • Vi skal fange bedriftenes praktiske behov gjennom bl.a konkrete utviklings-/innovasjonsprosjekt (case)
 • Bedriftene får dedikerte ressurser til casene
 • Vi skal høste fra dette til de mer generelle løsningene og forskningsdelen
 • Ta løsninger og kunnskap tilbake i bedriftene igjen

Samarbeidspartnere:

IMS AS utviklet en helt ny serie av intelligente dører som er både vann- og brannsikre til bruk om bord i skip og offshore-installasjoner.

Ertec AS utviklet en intelligent lett luke- og skyvedørserie til bruk innen yrkesbåt, shipping og offshore som selv kan varsle og styre riktig bruk av fra driftsforhold.

Letti AS utviklet ny intelligent automatisk kvalitetskontroll av masseproduserte klammer for feste av elektriske kabler.

Norsap AS utviklet intelligent stolserie for bruk på skipsbroer og andre utfordrende miljø

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

LIP ledes av SINTEF. Prosjektet har en totalramme
25,5 MNOK hvorav 9,4 MNOK fra Forskningsrådet.