Til hovedinnhold
Norsk English

RADDIS – Radikalt Forbedret Konkurransekraft i Kostnadskrevende Utviklingsløp

For høykostland som Norge stilles det stadig større krav til innovasjonsevne, produktutvikling og kundetilpasning. For å lykkes med dette på en kostnadseffektiv måte, må man ikke bare jobbe mer effektivt men også tenke helt nytt i forhold til muliggjørende teknologier i produktutviklingsprosessen.

Kontaktperson

Prosjektet tar tak i de mest kostnadskrevende delene av utviklingsløp bl.a. ved reduksjon av fysisk arbeid med prototyper, samtidig som man skal kunne utfordre handlingsrommet som ligger i regelverk, standarder og markedskrav. Dette skal gjøres ved å bringe simulering og nye former for dataanalyser inn i utviklingsprosesser. Samtidig må dette kobles til nye modeller for produktutvikling for båtprodusentene.​

​Gjennom visualiseringsteknologier, bl.a. Produkt Avatarer "Virtual Product Twins", kan kostnadene knyttet til fysisk arbeid, beregninger og testing reduseres dramatisk. Samtidig fokuseres​ det på hvordan de ulike regelverk åpner for nye muligheter for kvalitetsutvikling og dokumentasjon, som skaper et ​betydelig konkurransefortrinn og inntektspotensiale.

Partnere: Viknes båt og service AS, Ibiza Boats as, Ertec AS, SINTEF TS, SINTEF MK, Inventas, Jetro AS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022