Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrokarbon migrasjonsmodellering

SINTEFs egen bassengmodellering-simulator SEMI er en 3D kartbasert simulator som modellerer migrasjon av olje og gass fra kildebergarter til olje-/gassfeller.

Kontaktperson

SEMI gir kvantitative estimater for mengden av hydrokarbon i (uborede) feller, og en indikasjon på de mest sannsynlige hydrokarbonfasene en kan forvente å finne i disse fellene. For dette har SEMI funksjoner som simulerer modning og ekspulsjon av olje og gass fra kildebergarter, sekundærmigrasjon i reservoarlag, samt akkumulering av olje og gass i tilhørende fellestrukturer. I tillegg modellerer SEMI også prosesser som forårsaker migrasjon av hydrokarboner ut av feller (kapillær lekkasje og hydraulisk lekkasje).

Utforsk fagområdene