Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsplassen 4.0

Vi har ekspertise på "Arbeidsplassen 4.0". Muliggjørende teknologier og den digitale transformasjonen er sentrale tema innen dette forskningsområdet.

Økende grad av automatisering, robotisering og ikke minst den digitale transformasjonen får konsekvenser for arbeidsdelingen mellom menneskene og teknologien. Det får derfor også konsekvenser for hvordan arbeidet mellom menneskene organiseres. I praksis betyr dette at roller og funksjoner mellom ansatte endrer seg, og dermed også hvordan og hvem som jobber sammen om de ulike oppgavene.

Nye muliggjørende teknologier og den digitale transformasjonen vil dermed ikke bare innvirke på organiseringen av arbeid, men også på hvordan arbeidet ledes. Digitalt forsterket arbeid legger til rette for videreutvikling og forsterkning av den norske modellen. Spesielt legger visualisering av produksjonsnær informasjon til rette for økt medvirkning og større autonomi. Dermed bidrar digitalisering til bedre problemløsning og medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er sentrale tema og problemstillinger innen forskningsområdet "Arbeidsplassen 4.0".

Digitalt forsterket arbeid på produksjonsgulvet. Foto: SINTEF
Digitalt forsterket arbeid på produksjonsgulvet. Foto: SINTEF

Utforsk fagområdene