Til hovedinnhold
Norsk English

Design og verifikasjon av konstruksjoner for havvind

SINTEF Ocean har siden 2005 hatt en viktig rolle i utviklingen av flytende havvind. Da ble den første modellen av Hywind Demo testet i SINTEF Oceans havbasseng. Siden den gang har havvind vært et prioritert forskningsområde for SINTEF Ocean og vi har jobbet kontinuerlig med utvikling av numeriske og eksperimentelle metoder for design og verifikasjon.

Kontaktperson

SINTEF tilbyr flere tjenester relater til design og verifikasjon av vindturbiner:

Globalanalyse og konseptevalueringer

 • Eksperimentelle og teoretiske studier
 • Vurdering av fundament og flytere, inkludert forankringsløsninger
 • Optimering av konsept
 • Modellforsøk for systemverifikasjon
 • Hydrodynamiske laster
 • Konstruksjonsrespons (ULS/ALS/FLS)
 • Analyser av bevegelser og krefter
 • Forankringsanalyser

Analyse og testing av komponenter

 • Hydrodynamiske modellforsøk for komponenter
 • Spesialiststudier (CFD)
 • Vurdering av bølgebelastninger på bunnfaste og flytende vindturbiner
 • Utvikling av numeriske metoder og kommerisielle simuleringsverktøy
 • Utvikling av eksperimentelle metoder
 • ReaTHM for aerodynamiske krefter
 • Ekstreme bølgebelastninger og bølgeslag

Prosjekter

Utforsk fagområdene

Laboratorier og programvare

Skipsmodelltanken

Skipsmodelltanken

Hovedaktiviteten ved slepetankene er relatert til undersøkelser av skipenes hydrodynamiske yteevne. Dette omfatter motstand, fremdrift, sjøegenskaper i møtende og følgende sjø, og undersøkelser av retningsstabilitet med frittløpende modeller...

SIMA

SIMA

SIMA arbeidsbenk tilbyr en komplett løsning for simulering og analyse av marine operasjoner og flytesystemer.