Til hovedinnhold
Norsk English

Pasientflyt og logistikk

Vi forsker på rasjonelle og pasientvennlige strukturer for helsetjenester. Dette går både på informasjonsflyt, analyse av kapasitetsbehov og lokalisering av tjenestetilbud (ambulanser, sykehus).

Kontaktperson

  • Vi ser på pasientflyt i spesialisthelsetjenesten, og samhandling mellom kommuner og sykehus.
  • Vi anvender simuleringsteknikker og optimeringsbasert beslutningsstøtte i disse analysene, i nært samarbeid med aktørene i tjenesteproduksjonen.

Utforsk fagområdene