Til hovedinnhold
Norsk English

Mikrobiologi og biokjemi i mat, vann og fôr

I mat og fôr kan det skje både ønskede og uønskede mikrobielle, biokjemiske og kjemiske prosesser og reaksjoner under produksjon og lagring.

Kontaktpersoner

Eksempler er melkesyregjæring i syrnede melkeprodukter og spekepølse, og mikrobiell og enzymatisk modning av ost, kjøtt- og fiskeprodukter, men også mikrobiell forråtnelse, enzymatisk degradering og harskning. Ulike tiltak og strategier kan benyttes for å kontrollere, fremme eller hindre disse prosessene. Bioteknologiske metoder kan også benyttes for å produsere mat- og fôringredienser slik som flerumettede fettsyrer.

SINTEF Industri, Avdeling Bioteknologi og nanomedisin har arbeidet med mat- og fôrrelaterte prosjekter i over 40 år, og med vannrelaterte prosjekter de siste 10 årene. I mange av prosjektene har enten positive effekter av mikroorganismer som utvikling av smak og aroma (modning), eller negative effekter (antibiotikaresistens), og hvordan disse kan hindres stått sentralt. Antimikrobiell resistens (AMR) er et forskningsområde flere av våre forskere har jobbet med i de senere år, spesielt med kartlegging av forekomst og spredning av AMR i et En-helse perspektiv. Våre laboratorier er utstyrt for både aerob og anaerob (oksygenfri) dyrking av mikroorganismer, så vel som kjemisk, biokjemisk og molekylært arbeid. Vi har også laboratorier for arbeid med mikroorganismer i smitterisikogruppe 2, noe som inkluderer de fleste vanlige mat- og vannbårne patogene bakteriene. SINTEF har et robotisert laboratorium for effektiv screening av organismer og prosesser, og et laboratorium for avanserte massespektrometri-baserte analyser.

I våre prosjekter samarbeider vi ofte med norsk næringsmiddelindustri, samt med andre forskningsmiljøer som f.eks. SINTEF Ocean og NTNU, Inst. for Bioteknologi og matvitenskap.

Nøkkelkompetanse, forskningsområder og produkter

  • Evaluering av mikrobiell holdbarhet av næringsmidler og mulige tiltak for å øke holdbarheten
  • Utvikling av metoder for å sikre tilfredsstillende holdbarhet av næringsmidler, spesielt når innholdet av koksalt (NaCl) reduseres
  • Holdbarhetstester med tilsats av ikke-patogene forråtnelsesbakterier
  • Mikrobiell biofilm på overflater i kontakt med mat og vann
  • Kartlegging av mikrobiota (bakterielle samfunn) i mat, vann (drikkevann og avløpsvann) og i produksjonsprosesser
  • Identifisering og lokalisering av kilde(r) til problemorganismer i produksjonsanlegg
  • Forekomst og spredning av antimikrobiell resistens
  • Isolering og karakterisering av "hus-stammer" av starterkulturer og oppformering av disse for test-produksjon
  • Mikrobiell og (bio)kjemisk karakterisering av modningsprosesser i næringsmidler