Til hovedinnhold
Norsk English

Mikrobiologi og biokjemi i næringsmidler og fôr

I næringsmidler og fôr kan det skje både ønskede og uønskede mikrobielle, biokjemiske og kjemiske prosesser og reaksjoner under produksjon og lagring. Eksempler er melkesyregjæring i syrnede melkeprodukter og spekepølse, og mikrobiell og enzymatisk modning av ost, kjøtt- og fiskeprodukter, men også mikrobiell forråtnelse, enzymatisk degradering og harskning. Ulike tiltak og strategier kan benyttes for å kontrollere, fremme eller hindre disse prosessene. Bioteknologiske metoder kan også benyttes for å produsere næringsmiddel- og fôringredienser slik som flerumettede fettsyrer.

Kontaktperson

SINTEF Industrui, Avdeling Bioteknologi og nanomedisin har arbeidet med næringsmiddel- og fôrrelaterte prosjekter de siste 40 år. I de fleste, men ikke alle prosjektene, har enten positive effekter av mikroorganismer så som utvikling av smak og aroma (modning), eller negative effekter (forråtnelse) og hvordan disse kan hindres stått sentralt. Våre laboratorier er utstyrt for både aerob og anaerob (oksygenfri) dyrking av mikroorganismer, så vel som kjemisk og biokjemisk arbeid. Vi har også laboratorier for arbeid med klasse 2 mikroorganismer, noe som inkluderer de fleste vanlige næringsmiddelpatogene bakteriene. SINTEF har et robotisert laboratorium for effektiv screening av organismer og prosesser, og et laboratorium for avanserte massespektrometri-baserte analyser.

I våre prosjekter samarbeider vi, foruten med norsk næringsmiddelindustri, ofte med SINTEF Fiskeri og Havbruk, Avdeling Prosessteknologi og NTNU, Inst. for Bioteknologi, men også med MATFORSK.

Nøkkelkompetanse, forskningsområder og produkter

  • Evaluering av mikrobiell holdbarhet av næringsmidler og mulige tiltak for å øke holdbarheten
  • Utvikling av metoder for å sikre tilfredsstillende holdbarhet av næringsmidler, spesielt når innholdet av koksalt (NaCl) reduseres
  • Holdbarhetstester med tilsats av ikke-patogene forråtnelsesbakterier
  • Mikrobiell adhesjon til- og dannelse av biofilm på overflater i kontakt med næringsmidler
  • Identifisering og lokalisering av kilde(r) til problemorganismer i produksjonsanlegg
  • Isolering og karakterisering av "hus-stammer" av starterkulturer og oppformering av disse for test-produksjon
  • Mikrobiell og (bio)kjemisk karakterisering av modningsprosesser i næringsmidler

Kontaktperson: Kjell Domaas JosefsenInga Marie Aasen