Til hovedinnhold
Norsk English

Reduksjon av industriutslipp

En av de viktigste industrielle utfordringer er overvåkningen og reduksjon av utslipp til miljøet. SINTEF er en viktig partner for industrien om teknologiske løsninger innen dette området.

Kontaktperson

Vi tilbyr tester og F&U tjenester relatert til dannelse og overvåking av utslipp fra prosessindustrien. Kompetanse innenfor prøvetakings- og analysemetoder for prosessindustri f.eks. ; aluminium, ferrolegeringer, hydrokarbonbehandling og energiprosesser har blitt utviklet i nært samarbeid med NTNU.

Vår kompetanse inkluderer:

  • Atomskala modellering av utslippsdannelse
  • CFD-modellering av prosesser for en bedre forståelse av forholdt mellom prosessdesign og dannelse av utslipp
  • Design av energieffektive systemer for oppsamling og rensing av diffuse utslipp og røyk
  • Reduksjon av utslipp gjennom forbedret prosessforståelse
  • Separasjonsteknologi
  • Manuell prøvetaking av partikler og gassformige forbindelser
  • Online analyse ved hjelp av FT-IR for gassformige komponenter fra omgivelsestemperatur til høye temperaturer (ca 1500oC)
  • Online analyse av partikkelstørrelsesfordeling (ELPI) i arbeidsmiljøet
  • Utvikling og verifikasjon av måle- og overvåkningssystemer

Utforsk fagområdene