Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse er sentralt for enhver bedrift. Det handler om hvordan organisasjoner klarer å levere til sine kunder til riktig tid, kostnad og kvalitet. Produktivitet skapes i et samspill mellom folk, teknologi og prosesser. Produksjonsledelse handler om å styre de forretningsprosesser som transformerer input til output i form av produkter og tjenester. De sentrale innsatsfaktorene består av menneskelige ressurser, råvarer og materialer, teknologi, maskiner og utstyr.

Kontaktperson

Ny teknologi skaper muligheter for å produsere raskere, mer presist og i mindre serier. I en stadig mer globalisert konkurransesituasjon er produktivitet og kundetilpasning viktig for å være konkurransedyktig. 

Produksjonsledelse er ikke bare viktig for produksjonsbedrifter. Prinsippene herfra anvendes i dag i en rekke sektorer, slik som tjenesteyting, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Produksjonsledelse kan bidra til å skape bærekraftige bedrifter, som når sine mål på de tre sentrale faktorene i en trippel bunnlinje: sunn økonomi, sosialt ansvar og hensyn til miljø.  

Vi arbeider med våre partnere i hele spennet mellom strategisk, taktisk og operativt nivå. Vi har oppsummert fire kompetanseområder hvor vi tilbyr våre tjenester: 

Produksjonsstrategi

Produksjonsstrategi må speile bedriftens målsetting og kontekst. Eksempler på tema man må ta stilling til er konfigurering av produksjonsnettverket, kjøpe/lage-beslutninger, kapasitet, infrastruktur og teknologibruk.  

Kartlegging og analyse av nåsituasjonen internt og ekstern er et viktig utgangspunkt. Samtidig ser vi at digitalisering og industri 4.0-teknologier gir nye muligheter for å tegne opp strategikartet for fremtiden. 

Lean-baserte produksjonssystemer

Et produksjonssystem er bedriftens egen tilnærming til verdiskaping og kontinuerlig forbedring. Typisk baseres dette på prinsipper og verktøy fra lean-filosofien og andre forbedringsprogrammer.

SINTEF har bred erfaring med hvordan bedrifter kan drive systematisk utvikling av sitt produksjonssystem. Involvering og deltagelse fra alle ansatte er viktig i arbeidet. Det handler om å skape et felles forbedringsspråk i hele bedriften. Gjennom å utvikle og spre gode praksiser kan man skape eierskap og stolthet til egen arbeidsplass. Utvikling av bedriftens produksjonssystem er et varig program – ikke et prosjekt.   

Produksjonslogistikk

Logistikk er den integrerte flyten av varer, informasjon og penger mellom aktører i en verdikjede. Produksjonslogistikk handler om strømmen av materialer fra råvarer til ferdige produkter. Typiske tema vi jobber med er planlegging og styring, fabrikkanalyse, utvikling av layout og flyt, prestasjonsmåling og sirkulære løsninger. Integrerte IT-systemer spiller en viktig rolle for å oppnå god informasjonsflyt – og materialflyt.  

Verdikjedestyring

Alle bedrifter inngår i verdikjeder med et sett av leverandører og kunder. Verdikjedestyring handler om å matche tilbud og etterspørsel på en måte som skaper netto verdi for aktørene.  Arbeidet omfatter alle faser, fra design og innkjøp, via produksjon og distribusjon, til support og retur. Utvikling av leverandørsamarbeid og samskaping med kunder er ofte sentrale elementer for å oppnå effektive og leveringsdyktige verdikjeder. Økt fokus på bærekraft og nye, sirkulære forretningsmodeller er viktig i dette arbeidet. 

Kompetanse og tjenester

SINTEF har lang erfaring med forskning innen produksjonsledelse. Vårt fagmiljø har bred kompetanse på hvordan bedrifter kan utnytte metoder og prinsipper innen produksjonsledelse for å styrke industrialiseringen av sin virksomhet. Sammen med våre industripartnere utvikler vi løsninger som passer for den enkelte. God kompetanse innen strategiske beslutninger, effektiv logistikk, kontinuerlig forbedring og samarbeid i verdikjeder kan sørge for at produksjonsledelse er bedriftens suksessfaktorer.

Vi veileder bedrifter til å oppnå økt produktivitet og konkurransekraft. Gjennom analyse og utvikling av forretningsprosesser ser vi hvordan bruk av nye metoder, systemer, teknologi og forretningsmodeller kan bidra til å skape effektive og bærekraftige virksomheter. 

Dette tilbyr vi:

 • Fabrikkanalyse og forprosjekter:
  Vi kan utføre en analyse av din produksjonsenhet. Vi har god erfaring med verktøyet "Rapid Plant Assessment", som raskt kan peke ut områder hvor skoen trykker. Forprosjekter kan være en fin måte å kartlegge status i produksjon og utrede potensiale for forbedring. Mange av våre langsiktige FoU-samarbeid starter med konkrete forprosjekter. 
 • Anvendt forskning:
  Vi arbeider tett sammen i for å løse konkrete utfordringer i din bedrift. Innovasjonsprosjekter har som mål å være anvendt forskning som bidrar til økt verdiskaping i din bedrift. Vi kjenner virkemiddelapparatet og kan hjelpe til i søknadsskriving. 
 • Foredrag om relevante tema:
  Hvilke nye muligheter gir industri 4.0 for din bedrift? Hva er egentlig masseprodusert skreddersøm? Hvilke trender vil prege morgendagens verdikjeder? Hvordan får man lean til å virke i praksis? Ta kontakt, så kan vi sammen bli enig om tema og innhold 
 • Internasjonalt forskningssamarbeid:
  Vi har lang erfaring med EU-prosjekter og har et bredt internasjonalt nettverk av relevante fagmiljøer. 

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Utforsk fagområdene

Eksempelprosjekter

Ski Alive

Ski Alive

Start:
Slutt:

Madshus er verdens eldste, fortsatt eksisterende, produsent av langrennsski. Fra fabrikken på Biri leveres avanserte konkurranseski til dyrere innstegsmodeller, med tanke på materialkvalitet, utforming, vekt og definerte egenskaper.

WRAPID

WRAPID

Start:
Slutt:

WRAPIDs overordnede idé for verdiskaping er å utvikle markedsdrevet integrert og industriell produkt- og produksjonsutvikling som vil bidra til rask konkurransedyktig vekst i internasjonale markeder.

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

Start:
Slutt:

Norske leverandører har i en årrekke hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til kunnskapsbasert produksjon av svært avanserte og innovative produkter med høy grad av skreddersøm. Vi har posisjonert oss i verdenstoppen av...

CustomR

CustomR

Start:

I prosjektet CUSTOMR går de fire Røros-bedriftene Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Flokk videre med å utvikle sin evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt...

Utvalgte publikasjoner