Til hovedinnhold
Norsk English

WRAPID

WRAPIDs overordnede idé for verdiskaping er å utvikle markedsdrevet integrert og industriell produkt- og produksjonsutvikling som vil bidra til rask konkurransedyktig vekst i internasjonale markeder.

Kontaktperson

Compactoren i drift. Foto: Orkel AS
Compactoren i drift. Foto: Orkel AS

Etterspørselen på norske kvalitetsprodukter er stor, og forutsetningene for vekst i norsk industri er gode. Globaliseringen gjør imidlertid at produksjon blir krevende i høykostlandet Norge. For at norsk vareproduksjon skal kunne være konkurransedyktig, er et visst volum nødvendig. Vekst gjennom eksport er sentralt for videre utvikling, samtidig som det stiller høye krav til tilpassing av nye produkter til ulike markeder og kunder. En sterk markedsorientering i produktutvikling og innovasjonsprosesser, med hensyn til nye produktintroduksjoner og bedre støtte til eksisterende produkter, er derfor en viktig forutsetning for eksport.

Orkel AS på Fannrem er en av de største produsentene av landbruksmaskiner i Norge, med ca. 80 prosent av salget til eksport. Duun Industrier as på Åsen utvikler og produserer maskiner for landbruket, med ca. 12 prosent av omsetningen på eksport. Orkel har en ledende posisjon på markedet gjennom å generere nye innovasjoner og levere maskiner med høy kvalitet. Orkel opplever en stadig økende etterspørsel fra kunder fra flere bransjer over hele verden, og ser at virksomheten har stor potensial for rask vekst og utvidelse. Duun satser også på produkter tilpasset eksport for videre vekst.

Duun vedmaskin Orkel Compactor

Duun Vedmaskin 

Orkel Compactor

 

I WRAPID er den bærende idéen for verdiskaping å utvikle markedsdrevet integrert og industriell produkt- og produksjonsutvikling som vil bidra til rask konkurransedyktig vekst i internasjonale markeder

Markedsdrevet integrert produksjons- og produktutvikling, interaktive tjenester, faktabasert modularisering, enstykksproduksjon og smart planlegging og styring

Målet er å utvikle markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling ved rask internasjonal vekst som bygger på tett integrasjon mellom produktutvikling, marked og produksjon, med hjelp av digitale verktøy. Prosjektet omhandler flere temaer, blant annet:

  • Interaktive tjenester for markedsdrevet produktutvikling med høy kundeverdi og åpen innovasjon
  • Faktabaserte prosesser for modularisering av nye og redesignede produkter
  • Industriell enstykkproduksjon og smart planlegging og styring
  • Piloter og demonstratorer

     Duun Industrier AS logo

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022