Til hovedinnhold
Norsk English

COMPACT – Bærekraftig internasjonalisering av norsk landbruksteknologi

Norge er verdensledende innenfor utvikling og produksjon av landbruksteknologi. Med visjonen "compacting the world" skal prosjektet COMPACT utvikle et konsept for internasjonalisering av landbruksteknologi mot nye bruksområder innenfor avfall, energi og næringsmiddel.

Kontaktperson

Orkels kompaktor (Foto: Orkel)

Bærekraftig internasjonalisering

Innovasjonsprosjektet COMPACT skal utvikle et konsept for bærekraftig internasjonalisering for norske små og mellomstore produsenter av landbruksteknologi.

Innovasjonen skal realiseres gjennom å ta i bruk verktøy og metoder for kunnskapsbasert markedssegmentering, bedriftsspesifikt produksjonssystem, IKT-drevet verdikjedesamarbeid og robust industriell organisering.

Prosjektet vil bidra til økt bruk av kompaktorer for å presse og pakke ulike typer av bulkmaterial, noe som vil gi betydende miljøgevinster, bedre ressursutnyttelse og et mer bærekraftig samfunn.

Prosjektet skal utvikle og teste:

  • et beslutningsstøtteverktøy for valg av geografisk marked og bransje, og teste ut ulike nettbaserte tjenester for markedsarbeid i nye markeder
  • en produkt-/tjenestebasert forretningsmodell for ulike geografiske markeder og bransjer
  • et produksjonssystem basert på lean-filosofi tilpasset SMBer som satser internasjonalt
  • et konsept for modulbaserte produktplattformer som grunnlag for produksjonsvennlig kundetilpasning
  • en metode for deling av planer og prognoser i globale verdikjeder med komplekse strukturer ved hjelp av IKT
  • en metode for kompetanseutvikling og industriell organisering i SMBer ved internasjonalisering

For å sammenstille kunnskap og sikre formidling av resultater til andre aktører i norsk landbruksindustri vil prosjektet utforme et generelt konsept for bærekraftig internasjonalisering for små og mellomstore produsenter av norsk landbruksteknologi

Overføringsverdi

COMPACT tar utgangspunkt i industribedriften Orkels videreutvikling av sine produkter mot et bærekraftig internasjonalt marked. For å sammenstille kunnskap og sikre f

ormidling av resultater til andre aktører, skal prosjektet også utforme et generelt konsept for bærekraftig internasjonalisering. Resultatene vil ha høy overføringsverdi til andre SMBer i norsk vareproduserende industri og forventes å bidra til økt konkurransekraft og eksportvekst i Norge.

Samarbeid mellom industri og forskning

Prosjektpartnere er bedriftene Orkel i Orkdal og Skala Fabrikk i Trondheim med SINTEF og NTNU som FoU-partnere.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018