Til hovedinnhold

Ski Alive

Ski Alive

Madshus er verdens eldste, fortsatt eksisterende, produsent av langrennsski. Fra fabrikken på Biri leveres avanserte konkurranseski til dyrere innstegsmodeller, med tanke på materialkvalitet, utforming, vekt og definerte egenskaper.

Med kvalifiserte tilbakemeldinger fra eliteløpere over mange år, er skiene utviklet til å yte maksimalt for å få feste i motbakker, til stabilitet i utforkjøring, manøvrering i sving, og til å svare i spurt. Løperne er ulike og har forskjellige preferanser, og etter årelang produkt- og prosessutvikling, og omfattende testing, har man kommet langt i å gi løperne tilpassede ski til ulike fører og løypeprofiler

I prosjektet Ski Alive vil vi ta dette et steg videre og digitalisere og overvåke produksjonsprosessen slik at eventuelle variasjoner i kan kontrolleres og styres. Dette kan bidra sterkt til bedre repeterbarhet, mer presis produksjon, mindre avvik og vrak, og til å generelt øke kunnskapsnivået omkring moderne produksjon av ski spesielt og produkter generelt.

Madshus er i ferd med å bygge videre på en digital plattform der ski-designet kontinuerlig kan utvikles basert på en dynamisk analyse av informasjonen samlet fra råmaterialer, produksjonskjeden, skitesting i felt og tilbakemelding fra utøverne. Tilbakemeldingene skal resultere i et enda bedre produkt ved at informasjonen blir digitalisert, analysert, og automatisk linket opp mot tilhørende parametere i design- og produksjonsprosessen.

Hovedmålet er å identifisere og kontrollere produksjonsmekanismer som påvirker skienes ytelse, slik at Madshus oppnår høyere presisjon og kvalitet og dermed kan tilby gullpar til alle.

Resultatet av prosjektet vil være en digital plattform:

  • Hardware og software nødvendig for å realisere et nytt, instrumentert støpesystem for ski
  • Enhetlig skidatabase som samler og kobler data (produkt, prosess og felttest)
  • Verktøy: algoritmer, software og metoder som støtter analyse, modellering, utvikling og forbedring av skidesign og produksjonsprosess.

Prosjektet har mottatt støtte fra forskningsrådet.

Publisert mandag 9. desember 2019
Seniorforsker
+47 408 25 940

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Medarbeidere/kontaktpersoner

Lars Skjelstad

Seniorforsker
930 86 685
Navn
Lars Skjelstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 86 685
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Trine Margrethe Seeberg

Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
481 95 922
Navn
Trine Margrethe Seeberg
Tittel
Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
Telefon
481 95 922
Avdeling
Smart Sensor Systems
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS