Til hovedinnhold
Norsk English

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

Norske leverandører har i en årrekke hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til kunnskapsbasert produksjon av svært avanserte og innovative produkter med høy grad av skreddersøm. Vi har posisjonert oss i verdenstoppen av premimumsegmentene i en rekke markeder. Kan vi i møte med konkurrenter fra lavkostland også hevde oss i volumsegmentene?

Foto: Kongsberg Maritime
Foto: Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime Subsea (KMS) i Horten har posisjonert seg som en verdensledende premiumprodusent av undervannsakustikk og marin robotikk for navigasjon og kartlegging i havrommet. Gjennom de siste femten årene har derimot denne konkurransekraften blitt satt kraftig på prøve av konkurrenter i lavkostland. KMS og bedriftens strategiske kjerneleverandører skal i årene som kommer svare på denne konkurransen ved å tilby et bredere produktspekter til flere kundesegmenter.

Vi befinner oss nå i startgropen av den fjerde industrielle revolusjon – også kalt Industri 4.0. Kjennetegnet av blant annet økt digitalisering og automatisering er Industri 4.0 forventet å velte om på tradisjonelle forretningsmodeller og verdikjeder. Den overordnede ideen i SmartChain er at økt digitalisering og automatisering i kjerneverdikjeden muliggjør konkurransedyktig produksjon av volum- og premiumprodukter til ulike markedssegmenter.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle metoder og løsninger som sikrer effektive verdikjeder med høy grad av teknologistøttet fremstilling, styring og kontroll. Dette skal realiseres gjennom følgende delmål:

  1. Utvikle strategisk konsept for effektive verdikjeder med høy grad av automatisering og digitalisering
  2. Utvikle metode for automatisert produksjon av volumprodukter i samspill med produksjon av premiumprodukter, samt tekniske prototyper i et laboratoriemiljø
  3. Utvikle metodikk for integrert utvikling av produksjonsvennlige produkter i kjerneverdikjeden
  4. Modellere et integrert system for sanntidsovervåking og -styring, som effektivt håndterer materialflyt og uforutsette hendelser i verdikjeden
  5. Teste og dokumentere prosjektresultater i demonstrator for integrert og automatisert fremstilling i et verdikjedeperspektiv.

Prosjektet gjennomføres av KMS i samarbeid med kjerneleverandørene Norautron og Oswo, IT-selskapet Virinco og FoU-partnerne SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF Raufoss Manufacturing.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene