Til hovedinnhold
Norsk English

Analyser og testing av kraftkabler, kontrollkabler og fleksible rør

SINTEF Ocean jobber både med analyser og testing av kraftkabler, kontrollkabler og fleksible rør. Gjennom dette kan vi verifisere mekanisk integriteten under de påkjenningene som kablene må overleve.

Kontaktperson

SINTEF Ocean har lang erfaring med verifikasjonstesting av fleksible stigerør, kontrollkabler og kraftkabler for olje og gassindustrien.

Vi har utviklet egne numeriske verktøy som er spesialtilpasset til disse strukturene. Ved hjelp av disse verktøyene i kombinasjon med ekspertise på hvordan denne type konstruksjoner fungerer, bidrar vi til å øke forståelse av hvordan last og respons virker, helt ned på komponentnivå.

Denne kunnskapen er direkte overførbar til dynamiske kraftkabler for offshore vind.

Arbeidsflyten i en analyse av denne typen innebærer normalt:

  • Etablering av metocean data og miljøbeskrivelse
  • Modellering av systemet og global analyse
  • Lokalanalyse for det relevante tverrsnittet for å finne belastningene på enkeltkomponenter
  • Verifikasjon av mekanisk integritet, for ekstremlaster eller for utmattingsoppførsel

En slik studie kan suppleres med andre relevante spesialist-analyser eller testing, for eksempel:

  • Verifikasjonstesting av fullskala kabel
  • Fullskala testing under kombinert bøyning og kompresjon for å etablere tillatt kompresjonsnivå
  • Materialtesting, inkludert etablering av SN-kurver og friksjonskoeffisienter
  • VIV-analyser og -testing
  • Clashing analyser

Utforsk fagområdene