Til hovedinnhold
Norsk English

Interaksjon DSO/TSO/kunde

Dagens begrensede interaksjon mellom nettselskap og systemoperatør bør styrkes, bl.a. for å håndtere mer varierende distribuert produksjon og behov for balansetjenester.

Kontaktperson

I nett med økende andel distribuert produksjon, er det behov for mer aktiv overvåking og kontroll. Det er behov for å definere rollen til DSO (DSO – Distribution System Operator) og systemansvar som det vil innebære. For å sikre et stabilt kraftsystem, er det behov for effekt informasjonsutveksling og koordinert flaskehalshåndtering på grensesnittet DSO/TSO.

EU fremmer viktigheten av gode insentiver for å realisere fleksibilitet i kraftsystemet. Norge har et stort potensiale for fleksibilitet, siden elektrisitet brukes både til romoppvarming og oppvarming av varmt vann, Elbiler er også viktige kilder for fleksibilitet, siden Norge har verdens største marked for elbiler (per person). I tillegg er det et stort fleksibilitetspotensiale i den kraftkrevende industrien. Potensialet for fleksibilitet har ikke blitt fullt ut realisert, men nye teknologier (f.eks. AMS-målere) muliggjøre dette. Fleksibilitet inkludert i systemtjenester har tidligere blitt demonstrert i EU-prosjektet EcoGrid.

Prosjekt:

Utforsk fagområdene