Til hovedinnhold
Norsk English

Vedlikehold

Vedlikehold defineres som de aktiviteter som gjennomføres for å opprettholde eller gjenvinne et systems funksjonsegenskaper.

Kontaktperson

  • SINTEF har mange års erfaring og en brei oversikt over relevante metoder for planlegging og tilrettelegging av vedlikehold. Hovedstyrken vår ligger på kompetanse innen generelle tilnærmingsmåter for å oppnå et effektivt vedlikehold (funksjonsbasert). Kunnskap om de tekniske spesialområdene, f eks "tribologi" og "tilstandskontroll" er mer begrenset.
  • Målstyring av vedlikeholdet er en tilnærming hvor man søker å styre vedlikeholdsaktiviteter i forhold til bestemte mål. Slike mål kan være gitt i form av indikatorer for driftssikkerhet, kostnader og sikkerhet. Etablering av handlingsplaner for vedlikeholdet bør si noe om tiltakenes betydning for å oppnå bestemte mål. Innføring av målstyring for vedlikehold er ofte det første skrittet som tas for å oppnå et mest mulig effektivt vedlikehold.
  • Risikobasert optimalisering følger som en naturlig oppfølger til målstyring når man vil revidere de opprinnelige "målene", som ofte er satt noe vilkårlig. Sentrale teknikker er RCM (Reliability Centered Maintenance) og RBI (Risk Based Inspection), og mer generelt analytiske teknikker for å "optimalisere" vedlikeholdet.
  • Organisering av vedlikehold er et spesielt viktig område, fordi mange problemer relateres til måten vedlikeholdet organiseres på. Dette kan bl.a. innbefatte konflikter relatert til ulike målsetninger for drift og vedlikehold, og høy risiko pga dårlig spesifiserte arbeidsoppgaver (FV-prosedyrer, oppgaveanalyse mm).
  • Vi har publisert flere artikler om RCM, og bistått en rekke bedrifter i å utvikle konsepter for RCM og målstyring.