Til hovedinnhold
Norsk English

Eivind Halvard Okstad

Seniorforsker

Eivind Okstad er seniorforsker i SINTEF AS. Han har en mastergrad i maskinteknikk og en PhD i petroleumsproduksjon fra NTNU. Fokus i PhD'en var bruk av risikoanalytiske metoder ved beslutningsprosesser i prosjekter innenfor brønndesign. Tidligere arbeidserfaring er 3 år som vedlikeholdsingeniør i Norske Skog, og 4 års erfaring i DNV med rådgivning innenfor pålitelighet- og risikostyring, da mest innen offshore og jernbanesektoren. Hovedinteressen er risiko- og sikkerhetsstyring på alle nivå.

Utdanning

Sivilingeniør, Maskinlinjen NTH, Institutt for produksjon og kvalitetsteknikk 1993. Hovedoppgave innen fagområdet pålitelighetsanalyse.
Dr. ing. Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU 2007.

Kompetanse og fagområder

Risiko og sårbarhetsanalyse
Sikkerhetsstyring
Stress testing – håndtering av fremvoksende risikoer
Samfunnssikkerhet
Barrierestyring
Pålitelighet
Vedlikeholdsstyring
Maskinsikkerhet
RAMS (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet)
Uavhengig sikkerhetsgjennomgang og sertifisering innen jernbane
Cybersikkerhet i kritisk infrastruktur

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/eivind-okstad-784553100/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Eivind-Okstad

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim