Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport - 2019:00669 A

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømmingsforebyggende arbeid.

Årsaksanalyser viser at hull i not er den viktigste direkte årsaken til rømming i perioden 2010-2018. Videre er not under vann, rømming fra landanlegg, ved transport og håndtering av fisk direkte årsaker som peker seg ut. Uvær og avlusningsoperasjoner er omstendigheter som er spesielt viktige med tanke på rømming.

Bakenforliggende årsaker til rømming inkluderer menneskelige faktorer som erfaring, yteevne og kommunikasjon. Organisatoriske faktorer som kan medvirke til rømming inkluderer planlegging, opplæring, bemanning og arbeidstid, drift og vedlikehold, samt krav, valg og vurderinger. Gransking av rømmingshendelser kan bidra til å identifisere årsaker og sette inn målrettede tiltak, som igjen kan redusere forekomst av rømming.

Funn fra prosjektet er formidlet gjennom nettstedet www.hindrerømming.no.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2019

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-06363-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin