Til hovedinnhold
Norsk English

Granskning av rømmingshendelser. Infomasjonsmateriell til nettside for prosjektet "Kunnskap og metoder for å forebygge rømming", 2019; https://www.sintef.no/romming#/

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / Prosjekt 901295

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2019

Vis denne publikasjonen hos Cristin