Til hovedinnhold
Norsk English

Rapportering av hendelser i automatiserte systemer i boreoperasjoner

Sammendrag

Dette arbeidet er en forstudie om hvordan hendelser, tilløp til hendelser og
avvik innenfor automatiserte systemer detekteres, registreres og eventuelt
varsles til Ptil i dag, samt ulike aktørers roller i bearbeiding av data fra slike
situasjoner.  Det tas utgangspunkt i en oppgave innen bore- og
brønnoperasjoner, men det er også samlet inn informasjon om rapportering og
håndtering av hendelser og avvik i andre relevante bransjer. Til sammen gir
dette grunnlag for å foreslå hvordan man kan etablere og systematisere
rapportering av hendelser og avvik i automatiserte systemer, kontrollsystemer
og sammenkoblede løsninger i petroleumsvirksomheten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Industri / Anvendt geovitenskap
  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • Universitetet i Stavanger

År

2021

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Vis denne publikasjonen hos Cristin